e-Mole č. 2

e-Mole číslo 2 je tu!

Upozornění: V PDF souboru jsou různé interaktivní prvky. Ke čtení časopisu doporučujeme použít aktuální Adobe Reader, popř. Adobe Acrobat. V jiných PDF prohlížečích se nemusí stránky zobrazovat korektně.

OBSAH

 • Úvodník
  • Počteníčko na prázdniny
 • e-Mole představuje HW/SW
  • Školní robotické stavebnice na našem trhu
 • Představujeme projekty
  • Přírodní vědy moderně a v týmu na ZŠ Jungmannovy sady v Mělníku
  • Elixír učitelům pomáhá naučit se učit
 • Experimentování z pohledu didaktika
  • Zakazuje zákon žákům dělat pokusy?
  • Experimentování může mít mnoho podob (Rozhovor s RNDr. Martinou Kekule, Ph.D.)
 • Trendy ve výuce
  • Badatelská výuka
   • Díl 3.: Bádání ve škole
 • Rozhovor
  • Bez moderních metod to nejde (Rozhovor s prof. RNDr. Janem Sudou, Ph.D.)
 • Jak to dělám já
  • Digitální technologie při výuce chemie? (Výuka chemie na gymnáziu)
 • Návody a materiály
  • Hoření efektně
 • Co v učebnicích nenajdete
  • Vražda o slunovratu (Genomické detektivky – weblém 2)
  • Seznamte se s plynovou chromatografií
 • Recenze
  • Plynová chromatografie ve školní praxi
  •  BIOMACH, výpisky z biologie
  • GIS Vysočina
  • Corinth classroom
  • Vzhůru na výlet
  • MERCK PTE HD (periodická tabulka prvků pro tablet)
  • Školní měřicí systém PASCO v praxi
 • Tipy a triky
  • Jak snadno vypočítat pH?
  • 3D modely chemických sloučenin II
 • 3D tisk na škole?
  • Hydraulické zařízení
 • Včera a dnes
  • Historické mapy českých zemí na internetu
  • Virtuální realita
  • Krátce o plastech
 • Kalendárium
  • Počítač ve škole 2015
  • Jaké bylo 3Dexpo?
 • Příloha
  • Rozvoj ICT ve škole a role metodika ICT
 • Několik slov závěrem
  • Inzerce
  • Nabídka a poptávka
  • Kalendárium

Počteníčko na prázdniny

Jsou před námi dva měsíce, které nejeden uči­tel vyhlíží jako svoji spásu. Není se čemu divit. Po maratonu školního roku je to doba, kdy se může konečně zastavit a oprostit se od nikdy ne­končících příprav na hodiny, od vymýšlení stále nových úkolů a problémů, které by žáky alespoň trochu zaujaly, od nekonečného zkoušení, od trá­vení večerů s písemkami, od neustávajících debat s některými rodiči (proč že se jejich děti musí učit takové zbytečnosti…), od řešení kázeňských pro­blémů žactva a dalších „skvělých“ výhod učitel­ského poslání. Kdo to nezažil, ten nepochopí, že bez dvouměsíční přestávky by patrně většina uči­telstva nakonec skončila v Bohnicích.

Věřím ale, že je mezi Vámi řada těch, kteří si i v době prázdnin vezmou do ruky e-Mole a na­jdou v něm něco zajímavého, nějakou tu inspira­ci, kterou pak s počátkem dalšího školního roku, díky nově nabytým „prázdninovým“ silám, vy­zkouší uvést do života ve své třídě.

Druhé číslo jsme zaměřili poněkud více na che­mii, ale věřím, že na své si přijdou i ti z Vás, kteří se za chemiky nepovažují.

Často slýchám, že zavádění digitálních technolo­gií do výuky je především otázkou finančních pro­středků. To ale není až tak úplně pravda. Jistě, bez peněz to nejde, ale jsou peníze tou jedinou pomy­slnou stěnou, která nás dělí od výuky „v prostředí ICT“? Protože si myslíme, že je to naprosto zásad­ní otázka, přinášíme Vám speciální přílohou to­hoto čísla s názvem „Rozvoj ICT ve škole a role metodika ICT“. Doporučuji, abyste nenápadně podsunuli tuto přílohu vedení Vaší školy, tedy po­kud tím vedením nejste zrovna Vy :-).

Podobně jako jsme v minulých číslech předsta­vovali školní měřicí systémy z pohledu jejich vý­robců či prodejců, najdete v tomto čísle obdobné představení školních robotických stavebnic. Oslovili jsem deset různých producentů školních robotických systémů a zjistili nepříjemnou věc. Většina z nich totiž nemá v naší republice své ob­chodní zastoupení. Nutno podotknout, že někteří z nich měli o rozhovor nečekaně velký zájem. Stáli jsme před dilematem – zařadit do přehledu i sta­vebnice, které nemají v naší republice odpovídající podporu a servis? Nakonec jsme se rozhodli, že kritérium „místní podpory“ je pro učitele natolik podstatné, že stavebnice, které nemají na našem trhu přímé zastoupení v aktuálním přehledu uvá­dět nebudeme. Budeme se jim ale věnovat sa­mostatně v některém z příštích čísel. V seznamu nám tím pádem zůstaly čtyři stavebnicové sys­témy – FischerTechink, LEGO, Merkur, RoboRobo. Bohužel, distributor posledního uvedeného sys­tému rozhovor odmítl, takže na dalších stránkách najdete „pouze“ trojici.

Vybíráte školní měřicí systém? Po učitelském pohledu na systém Vernier je tu recenze systé­mu PASCO – jak jinak než z pohledu učitelů!

Poměrně často slýchám také to, že současná le­gislativa výrazným způsobem omezuje, ne-li přímo zakazuje, provádět s žáky chemické pokusy. Sku­tečně je tomu tak? Odpověď naleznete v článku „Zakazuje zákon žákům dělat pokusy?“.

Podařilo se Vám vyluštit minulý weblém? Vě­řím, že ano! A máme tu další, tentokrát s ryze kriminalistickou zápletkou.

V sekci 3D modelů a 3D tisku najdete dal­ší zajímavou výukovou pomůcku – hydraulický zvedák/lis. V minulém čísle jsme si tak trochu „naběhli“. V akci „3D tištěný stojánek na silo­měr“ jsme totiž neomezili počet stojánků a byli jsme zavaleni Vašimi žádostmi tak, že jsme skoro nestíhali tisknout. Na jednu stranu nás Váš zá­jem potěšil, ale podruhé bychom takovou hek­tickou akci neradi opakovali. Takže prvních pět z Vás, kteří si o zvedák/lis tentokrát napíší, ho mohou opět získat formou DIY kitu (stavebnice „udělej si sám“) jen za cenu poštovného a ně­jakou tu zpětnou vazbu o jeho využití ve výuce (krátký článeček a foto z výuky). Ostatní ale ne­přijdou zkrátka, modely jsou opět ke stáhnu­tí na našem webu. Můžete si také nechat stojánek vytisknout za rozumnou cenu třeba na 3DHubs.com, a to klidně přímo u nás.

A to je jen malá část z toho, co Vás na dalších stránkách čeká…

Závěrem děkuji všem přispěvatelům. Moc nás těší, že se náš autorský tým pomalu, ale jistě rozrůstá. Nepřidáte se k nám?

S přáním „regenerujících“ prázdnin
za redakční tým
Tomáš Feltl

Automatic translation

Můžete využít automatický překlad stránek do následujících jazyků. Výchozím jazykem je čeština. K automatickému překladu využíváme služeb GTranslate.
You can use automatic translation of the pages into the following languages. The default language is Czech. We use GTranslate services for automatic translation.

Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

e-Mole zpravodaj

Objednejte si zasílání novinek e-mailem! Váš e-mail bude použit pouze k zasílání informací o novinkách na našem webu. Odebírání e-mailového zpravodaje můžete kdykoli zrušit (váš email bude z naší databáze trvale odstraněn).