e-Mole č. 2

e-Mole číslo 2 je tu!

Upozornění: V PDF souboru jsou různé interaktivní prvky. Ke čtení časopisu doporučujeme použít aktuální Adobe Reader, popř. Adobe Acrobat. V jiných PDF prohlížečích se nemusí stránky zobrazovat korektně.

OBSAH

 • Úvodník
  • Počteníčko na prázdniny
 • e-Mole představuje HW/SW
  • Školní robotické stavebnice na našem trhu
 • Představujeme projekty
  • Přírodní vědy moderně a v týmu na ZŠ Jungmannovy sady v Mělníku
  • Elixír učitelům pomáhá naučit se učit
 • Experimentování z pohledu didaktika
  • Zakazuje zákon žákům dělat pokusy?
  • Experimentování může mít mnoho podob (Rozhovor s RNDr. Martinou Kekule, Ph.D.)
 • Trendy ve výuce
  • Badatelská výuka
   • Díl 3.: Bádání ve škole
 • Rozhovor
  • Bez moderních metod to nejde (Rozhovor s prof. RNDr. Janem Sudou, Ph.D.)
 • Jak to dělám já
  • Digitální technologie při výuce chemie? (Výuka chemie na gymnáziu)
 • Návody a materiály
  • Hoření efektně
 • Co v učebnicích nenajdete
  • Vražda o slunovratu (Genomické detektivky – weblém 2)
  • Seznamte se s plynovou chromatografií
 • Recenze
  • Plynová chromatografie ve školní praxi
  •  BIOMACH, výpisky z biologie
  • GIS Vysočina
  • Corinth classroom
  • Vzhůru na výlet
  • MERCK PTE HD (periodická tabulka prvků pro tablet)
  • Školní měřicí systém PASCO v praxi
 • Tipy a triky
  • Jak snadno vypočítat pH?
  • 3D modely chemických sloučenin II
 • 3D tisk na škole?
  • Hydraulické zařízení
 • Včera a dnes
  • Historické mapy českých zemí na internetu
  • Virtuální realita
  • Krátce o plastech
 • Kalendárium
  • Počítač ve škole 2015
  • Jaké bylo 3Dexpo?
 • Příloha
  • Rozvoj ICT ve škole a role metodika ICT
 • Několik slov závěrem
  • Inzerce
  • Nabídka a poptávka
  • Kalendárium

Počteníčko na prázdniny

Jsou před námi dva měsíce, které nejeden uči­tel vyhlíží jako svoji spásu. Není se čemu divit. Po maratonu školního roku je to doba, kdy se může konečně zastavit a oprostit se od nikdy ne­končících příprav na hodiny, od vymýšlení stále nových úkolů a problémů, které by žáky alespoň trochu zaujaly, od nekonečného zkoušení, od trá­vení večerů s písemkami, od neustávajících debat s některými rodiči (proč že se jejich děti musí učit takové zbytečnosti…), od řešení kázeňských pro­blémů žactva a dalších „skvělých“ výhod učitel­ského poslání. Kdo to nezažil, ten nepochopí, že bez dvouměsíční přestávky by patrně většina uči­telstva nakonec skončila v Bohnicích.

Věřím ale, že je mezi Vámi řada těch, kteří si i v době prázdnin vezmou do ruky e-Mole a na­jdou v něm něco zajímavého, nějakou tu inspira­ci, kterou pak s počátkem dalšího školního roku, díky nově nabytým „prázdninovým“ silám, vy­zkouší uvést do života ve své třídě.

Druhé číslo jsme zaměřili poněkud více na che­mii, ale věřím, že na své si přijdou i ti z Vás, kteří se za chemiky nepovažují.

Často slýchám, že zavádění digitálních technolo­gií do výuky je především otázkou finančních pro­středků. To ale není až tak úplně pravda. Jistě, bez peněz to nejde, ale jsou peníze tou jedinou pomy­slnou stěnou, která nás dělí od výuky „v prostředí ICT“? Protože si myslíme, že je to naprosto zásad­ní otázka, přinášíme Vám speciální přílohou to­hoto čísla s názvem „Rozvoj ICT ve škole a role metodika ICT“. Doporučuji, abyste nenápadně podsunuli tuto přílohu vedení Vaší školy, tedy po­kud tím vedením nejste zrovna Vy :-).

Podobně jako jsme v minulých číslech předsta­vovali školní měřicí systémy z pohledu jejich vý­robců či prodejců, najdete v tomto čísle obdobné představení školních robotických stavebnic. Oslovili jsem deset různých producentů školních robotických systémů a zjistili nepříjemnou věc. Většina z nich totiž nemá v naší republice své ob­chodní zastoupení. Nutno podotknout, že někteří z nich měli o rozhovor nečekaně velký zájem. Stáli jsme před dilematem – zařadit do přehledu i sta­vebnice, které nemají v naší republice odpovídající podporu a servis? Nakonec jsme se rozhodli, že kritérium „místní podpory“ je pro učitele natolik podstatné, že stavebnice, které nemají na našem trhu přímé zastoupení v aktuálním přehledu uvá­dět nebudeme. Budeme se jim ale věnovat sa­mostatně v některém z příštích čísel. V seznamu nám tím pádem zůstaly čtyři stavebnicové sys­témy – FischerTechink, LEGO, Merkur, RoboRobo. Bohužel, distributor posledního uvedeného sys­tému rozhovor odmítl, takže na dalších stránkách najdete „pouze“ trojici.

Vybíráte školní měřicí systém? Po učitelském pohledu na systém Vernier je tu recenze systé­mu PASCO – jak jinak než z pohledu učitelů!

Poměrně často slýchám také to, že současná le­gislativa výrazným způsobem omezuje, ne-li přímo zakazuje, provádět s žáky chemické pokusy. Sku­tečně je tomu tak? Odpověď naleznete v článku „Zakazuje zákon žákům dělat pokusy?“.

Podařilo se Vám vyluštit minulý weblém? Vě­řím, že ano! A máme tu další, tentokrát s ryze kriminalistickou zápletkou.

V sekci 3D modelů a 3D tisku najdete dal­ší zajímavou výukovou pomůcku – hydraulický zvedák/lis. V minulém čísle jsme si tak trochu „naběhli“. V akci „3D tištěný stojánek na silo­měr“ jsme totiž neomezili počet stojánků a byli jsme zavaleni Vašimi žádostmi tak, že jsme skoro nestíhali tisknout. Na jednu stranu nás Váš zá­jem potěšil, ale podruhé bychom takovou hek­tickou akci neradi opakovali. Takže prvních pět z Vás, kteří si o zvedák/lis tentokrát napíší, ho mohou opět získat formou DIY kitu (stavebnice „udělej si sám“) jen za cenu poštovného a ně­jakou tu zpětnou vazbu o jeho využití ve výuce (krátký článeček a foto z výuky). Ostatní ale ne­přijdou zkrátka, modely jsou opět ke stáhnu­tí na našem webu. Můžete si také nechat stojánek vytisknout za rozumnou cenu třeba na 3DHubs.com, a to klidně přímo u nás.

A to je jen malá část z toho, co Vás na dalších stránkách čeká…

Závěrem děkuji všem přispěvatelům. Moc nás těší, že se náš autorský tým pomalu, ale jistě rozrůstá. Nepřidáte se k nám?

S přáním „regenerujících“ prázdnin
za redakční tým
Tomáš Feltl

e-Mole zpravodaj

Objednejte si zasílání novinek e-mailem! Váš e-mail bude použit pouze k zasílání informací o novinkách na našem webu. Odebírání e-mailového zpravodaje můžete kdykoli zrušit (váš email bude z naší databáze trvale odstraněn).