Pokyny pro autory a inzerenty

Základní pravidla pro autory

 • Autor plně odpovídá za obsah a faktickou i formální správnost podaného článku či jiného příspěvku. Názory autora se nemusí ztotožňovat s názory redakce a vydavatele.
 • Autor je odpovědný za původnost obsahu článku. Přihlášené články nesmí být publikovány v jiných časopisech.
 • Autor musí mít k článkům autorská práva a autor odpovídá za respektování autorských práv. Příspěvek, předaný redakci, ani žádná jeho část (např. fotografie, obrázky, tabulky, atd.) nesmí být v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění platných předpisů.
 • Autor souhlasí s publikováním svého článku v elektronickém časopisu e-Mole po neomezenou dobu.
 • Použité zdroje musí být uvedeny v seznamu použité literatury.

Zasláním jakéhokoli příspěvku na adresu redakce vyjadřuje autor souhlas se všemi výše uvedenými základními pravidly.

Recenzní řízení

Články jsou před zveřejněním zpřístupněny všem členům redakční rady. Členové redakční rady provádí kontrolu podaných článků, názory členů redakční rady jsou diskutovány na pravidelných schůzkách. Každý článek je podrobně posuzován z obsahového hlediska, odborné úrovně a kvality zpracování. Otištění článku může být z různých důvodů odmítnuto (negativní recenzní posudek, nejasná autorská práva, otištění článku v jiném časopise, atd.).

Technické pokyny

Text článku je třeba zaslat v elektronické podobě ve formátu MS Word (DOC, DOCX) či Oo Writer (ODT). Název článku, názvy kapitol a podkapitol uvádějte jako samostatný řádek (odstavec), použijte tučné formátování. Na konci článku uveďte:

 • jméno a příjmení autora/autorů včetně všech titulů
 • organizaci
 • kontaktní adresu a spojení (telefon a email)

Veškeré grafické přílohy je nutné zaslat taktéž v elektronické podobě, jako jednotlivé soubory, nejlépe společně zkomprimované v ZIP archivu. Do textu článku nevkládejte žádné obrázky ani fotografie – na odpovídajícím místě v textu pouze uveďte číslo obrázku (popř. název souboru s obrázkem), který se k místu v textu váže. Na konci článku uveďte číslovaný seznam všech obrázků s jejich popisky (nezapomeňte na název souboru s obrázkem, nejlépe je pojmenovat soubory tak, aby v názvu souboru bylo na začátku obsaženo odpovídající číslo). Minimální rozlišení bitmapových obrázků a fotografií je 1024 x 768 bodů (pixelů). Grafické přílohy zasílejte v jednom z následujících formátů: PDF, EPS, JPG, TIFF, AI.

Citace uvádějte ve formátu odpovídajícím normě ISO 690. Pro správné vygenerování citací můžete využít Generátor citací.

Minimální rozsah článku je jedna normostrana textu (1800 znaků včetně mezer). Maximální rozsah je pět normostran textu.

Pravidla a pokyny pro přípravu inzerátů

Zadavatel inzerce je plně odpovědný za původnost obsahu inzerátu a za jeho věcnou, jazykovou a formální správnost. Ručí za to, že inzerát ani žádná jeho část není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění platných předpisů. Zařadí-li zadavatel do inzerátu jakýkoli převzatý podklad (např. fotografie, tabulky apod.), k němuž má autorská práva třetí strana, je výhradně záležitostí zadavatele opatřit si potřebný souhlas.

Zpracovaný inzerát v kvalitě pro elektronické publikování je nutné předat:

 • V digitální formě v jednom z formátů: PDF, EPS, AI, JPG, TIFF. Při zaslání na redakční email nesmí velikost přílohy přesáhnout 10 MB. Pro větší soubory lze použít alternativní přenos dat, např. Uschovna.cz.
 • Inzerce je možná ve dvou variantách – celá strana (1920 x 1030 px) a polovina strany (960 x 1030 px).

 

Poplatek za jednorázové uveřejnění firemního inzerátu/reklamy v elektronickém časopisu e-Mole činí:

 • 8 000 Kč pro velikost inzerátu - polovina strany (v případě předplacení čtyř inzerátů sleva)
 • 16 000 Kč pro velikost inzerátu - celá strana (v případě předplacení čtyř inzerátů sleva)

Nekomerční inzerce pro školy a neziskové organizace je zdarma.

Články i inzerci zasílejte na redakční email.

Automatic translation

Můžete využít automatický překlad stránek do následujících jazyků. Výchozím jazykem je čeština. K automatickému překladu využíváme služeb GTranslate.
You can use automatic translation of the pages into the following languages. The default language is Czech. We use GTranslate services for automatic translation.

Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

e-Mole zpravodaj

Objednejte si zasílání novinek e-mailem! Váš e-mail bude použit pouze k zasílání informací o novinkách na našem webu. Odebírání e-mailového zpravodaje můžete kdykoli zrušit (váš email bude z naší databáze trvale odstraněn).