O2 Chytrá škola: bezpečně v digitálním světě

O2 Chytrá škola: bezpečně v digitálním světě

O2 Czech Republic společně s Nadací O2 spustila nový dlouhodobý vzdělávací program O2 Chytrá škola. Proč právě projekt směřovaný do oblasti školství? Uvědomujeme si, že moderní technologie zlepšují a zjednodušují lidský život. Je ale velmi důležité, aby technologický pokrok šel ruku v ruce se vzdělaností. Zcela zásadní a přitom stále aktuálnější je bezpečný a odpovědný pohyb v „digitálním světě“.

Co bylo jedním z impulzů ke vzniku „Chytré školy“? Firma O2 se spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci podílela na několika celorepublikových výzkumech. Poslední průzkum (který ještě stále probíhá) již v průběžných výsledcích ukazuje, že téměř 40 procent českých dětí na základních školách se setkalo s nějakou formou kybernetické agrese. Oproti zjištěním z loňského roku jde o nárůst 10 procentních bodů, což jednoznačně ukazuje, že jde o alarmující problém. Děti ve většině případů nevědí, jak si s kyberšikanou poradit. Často také vůbec netuší, jak si správně chránit soukromí v online světě, což s kyberšikanou dětí často velice úzce souvisí. Potřebné informace přitom často chybí i učitelům a rodičům. A to jsme zmínili pouze jeden z jevů, který patří mezi palčivá témata současnosti.

zpět na začátek

Veřejný webový portál

Právě proto O2 přichází s veřejným portálem O2 Chytraskola.cz. Zde lze nalézt informace k tématu počítačové gramotnosti, online bezpečnosti a mediální gramotnosti přehledně na jednom místě a k tomu zcela zdarma.

Obr. 2: Téma Počítačová gramotnost Obr. 3: Téma Online bezpečnost Obr. 4: Téma Mediální gramotnost

Portál je unikátní v tom, že obsahuje informace a vzdělávací materiály jak pro učitele, tak pro rodiče a širokou veřejnost. Rozdělení na tři hlavní tematické části (Počítačová gramotnost, Online bezpečnost a Mediální gramotnost) je velmi praktické a dobře použitelné při výuce. Za všechna zastoupená témata jmenujme například bezpečnost online, sexting, kyberšikana, kybergrooming, fake news a hoaxy, správné zabezpečení počítače a mobilu, zdraví v kyberprostoru, ... a to není zdaleka vše.

zpět na začátek

Podpůrné materiály

Každá podkapitola obsahuje různé podpůrné materiály, které můžete zdarma využít (informační přehledy, příručky, náměty, …). Pro učitele jsou primárně určeny metodické náměty na různé výukové aktivity a rádce pro učitele. Ty jsou z kuchyně olomoucké univerzity, konkrétně projektu E-Bezpečí. Kromě toho najdete na portálu výzkumné zprávy ze světa chování dětí i dospělých v oblastech různých „jevů“ online prostředí. Pro učitele či rodiče, kteří mají raději videa, je připravena celá řada různých návodných videí s tematikou online bezpečnosti, mediální gramotnosti a počítačové gramotnosti. Pro hravé testování znalostí dětí i dospělých pak poslouží kvízy, které jsou u některých kapitol. A nechybí ani několik příruček od partnerů Nadace O2 (např. příručka Internetem bezpečně).

Obr. 5: Podkapitoly tématu Mediální gramotnost Obr. 6: Mediální gramotnost - podklady ke stáhnutí Obr. 7a: Metodické náměty k tématu „fake news“

Obr. 7b: Metodické náměty k tématu „fake news“ Obr. 7c: Příručka k tématu „fake news“ Obr. 7d: Materiál „Surfařův průvodce po internetu“

Díky informacím a různorodým vzdělávacím materiálům mohou učitelé začlenit problematiku online bezpečnosti a mediální gramotnosti do své každodenní výuky nejen snadno, ale také zajímavým způsobem. Také rodiče, kteří chtějí být o krok napřed před svými dětmi, zde naleznou potřebné informace.

Obr. 8: Sekce s tematickými videolekcemi Obr. 9: Sekce s tematickými videolekcemi Obr. 10: Pohled na jednu z videolekcí

V další etapě se portál O2 Chytrá škola rozroste o návody, postupy a rady,  jak přímo do výuky napříč předměty začleňovat digitální technologie.

zpět na začátek

Grantová výzva aneb Víte o škole, která chce být „chytrou školou“?

Součástí programu O2 Chytrá škola je grantový program, ve kterém může základní škola získat až 100 000 Kč na rozvoj digitální gramotnosti učitelů i dětí. Žádost o grant mohou školy podávat bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatel.

Školy mohou z nadačního grantu v příštím školním roce čerpat prostředky na školení, workshopy, cestovné, mzdové náklady pedagogických pracovníků, tvorbu výukových materiálů apod. Podmínkou čerpání grantu je, aby školy ve spolupráci s příslušným vzdělávacím partnerem, kterého si najdou, využily i materiály zveřejněné na webovém portálu O2 Chytrá škola. Vzdělávacími tématy musí být osvěta, vzdělávání a šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu a v oblasti mediální gramotnosti.

Obr. 11: Grantový program - rozcestník Obr. 12: Grantový program - podání žádosti Obr. 13: Grantový program - podrobná pravidla

Vzdělávacím partnerem může být buď někdo z vlastního pedagogického sboru, nebo subjekt/organizace se zkušeností ve vzdělávání dané cílové skupiny (děti a mládež, učitelé, rodiče žáků z podpořené školy apod.).  

Celková částka, která je na podporu základních škol v této vlně vyčleněna, je 5 milionů Kč. O grant mohou školy zažádat do 13. 5. 2019 na stránce Grantový program pro školy.  

Budeme rádi, když o portálu a aktuální grantové výzvě řeknete také vašim kolegyním a kolegům. Taková nabídka se přece neodmítá :-).

Autorka: Renata Čiháková, O2 Czech Republic

Jak citovat tento článek:

ČIHÁKOVÁ, Renata. O2 Chytrá škola: bezpečně v digitálním světě . e-Mole: časopis o výuce nejen s digitálními technologiemi [online]. 2019 (4/29). Vydáno: 29. 4. 2019. vyd. Tomáš Feltl – TFSoft, 2019. [cit. datum citování]. ISSN 2336-5714. Dostupné z: https://www.e-mole.cz/clanek/o2-chytra-skola-bezpecne-v-digitalnim-svete

Všechny obrázky v článku: 
Obr. 1: O2 Chytrá škola - úvodní strana portálu
Obr. 2: Téma Počítačová gramotnost
Obr. 3: Téma Online bezpečnost
Obr. 4: Téma Mediální gramotnost
Obr. 5: Podkapitoly tématu Mediální gramotnost
Obr. 6: Mediální gramotnost - podklady ke stáhnutí
Obr. 7a: Metodické náměty k tématu „fake news“
Obr. 7b: Metodické náměty k tématu „fake news“
Obr. 7c: Příručka k tématu „fake news“
Obr. 7d: Materiál „Surfařův průvodce po internetu“
Obr. 8: Sekce s tematickými videolekcemi
Obr. 9: Sekce s tematickými videolekcemi
Obr. 10: Pohled na jednu z videolekcí
Obr. 11: Grantový program - rozcestník
Obr. 12: Grantový program - podání žádosti
Obr. 13: Grantový program - podrobná pravidla

Automatic translation

Můžete využít automatický překlad stránek do následujících jazyků. Výchozím jazykem je čeština. K automatickému překladu využíváme služeb GTranslate.
You can use automatic translation of the pages into the following languages. The default language is Czech. We use GTranslate services for automatic translation.

Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

e-Mole zpravodaj

Objednejte si zasílání novinek e-mailem! Váš e-mail bude použit pouze k zasílání informací o novinkách na našem webu. Odebírání e-mailového zpravodaje můžete kdykoli zrušit (váš email bude z naší databáze trvale odstraněn).