Podtlakové dělo

Jak je možné, že vítr odnese střechu domu, když se nedostane zespodu pod ni? Kde se bere síla držící letadlo ve vzduchu? A na jakém principu fungují rozprašovače? Mnoho podobných problémů lze osvětlit pomocí jednoduché pomůcky, kterou si můžete snadno vytisknout.

Překvapivý experiment můžeme vysvětlit pomocí zákona zachování energie proudící tekutiny, matematicky tento zákon vyjadřuje takzvaná Bernoulliho rovnice. Jednoduše jde o to, že v proudící tekutině (kapalině nebo plynu) naměříme menší tlak než v tekutině, která je v klidu. (Molekuly proudící tekutiny jsou unášeny jedním směrem a nenarážejí tak do okolních těles tolik jako chaoticky se pohybující molekuly statické tekutiny. Tlak způsobený nárazy molekul v nepohybující se tekutině je tak větší.) Při foukání přes horní okraj má proto vzduch nad projektilem nižší tlak než pod ním (vzduch se dostane drobnými skulinami i mezi hlaveň a projektil) a výsledná síla vystřelí projektil vzhůru.

Více informací najdete v návodu v e-Molu č. 9.

e-Mole zpravodaj

Objednejte si zasílání novinek e-mailem! Váš e-mail bude použit pouze k zasílání informací o novinkách na našem webu. Odebírání e-mailového zpravodaje můžete kdykoli zrušit (váš email bude z naší databáze trvale odstraněn).