Velká reliéfní mapa Česka

Vzhledem k úspěchu předchozích 3D tisknutelných map jsme se rozhodli vytvořit, opět s využitím nástroje Terrain2STL, i velkou detailní 3D mapu České republiky. Celá mapa se skládá z devíti dílů. Celkový půdorys složené mapy je 45 x 32 cm (rozlišení modelů je dostatečné i k tisku dvojnásobné velikosti v výborné kvalitě). I zde je pro lepší zvýraznění výškových rozdílů reliéf v ose Z 8x vyšší, než je tomu reálně. Modely si můžete stáhnout přímo zde ve formátu STL (soubory jsou zazipované, proto se nezobrazují v náhledu).

Tisk modelů je jednoduchý, není třeba tisknout podpory.

e-Mole zpravodaj

Objednejte si zasílání informací o nových číslech e-Molu a o zajímavých vzdělávacích akcích e-mailem!